NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-09-2020

Impact coronacrisis op psychische hulpverleners: hogere werkdruk en zorgen om cliënt

Impact coronacrisis op psychische hulpverleners: hogere werkdruk en zorgen om cliënt
Psychisch hulpverleners ervaren in de coronacrisis meer werkdruk, bijvoorbeeld vanwege de naleving van coronamaatregelen of door de extra inspanningen die ze moeten leveren om in contact te blijven met cliënten. Ook voelen ze dat hun eigen gezondheid achteruitgaat, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.
 
De vragenlijst is in de periode 23 juni tot en met 20 juli 2020 online uitgezet. Dit was de periode waarin de piek van de besmettingen voorbij was en de coronamaatregelen versoepeld werden. De lijst werd ingevuld door 1.862 professionals met directe cliëntencontacten voor psychische en psychosociale hulp, zorg en ondersteuning tijdens de coronacrisis.
 
Hoge werkdruk
De uitkomsten lieten zien dat de professionals kampten met een hogere werkdruk tijdens de coronacrisis (toename van 7,0 naar 8,1 tijdens de piek van de crisis op een schaal van 1 t/m 10). Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door de inspanning die het kostte om in contact te blijven met cliënten (64,8%), het naleven van de COVID-19 protocollen (55,2%) en de veranderde beschikbaarheid van collega’s (46,4%).

Zorg
Ook gaf ruim de helft van de respondenten aan dat zij slechts gedeeltelijk de zorg konden bieden die de cliënten nodig hadden. Dit kwam enerzijds omdat de organisatie niet meer in staat is de kwaliteit van hulp en zorg te bieden die nodig is (47,6%), maar anderzijds ook omdat de cliënten minder vaak dan nodig is langskomen bij hun zorgverlener (39,0%).

Leven uit balans
De professionals vonden hun gezondheid en functioneren achteruitgegaan in vergelijking met de situatie vóór de coronacrisis. Dit was vooral het geval voor de psychische gezondheid: bijna een kwart van de professionals voelde zich nu psychisch ongezond. Daarbij leefde een relatief groot deel van de professionals ongezonder dan voor de crisis en had bijna een derde (veel) meer slaapproblemen dan vóór de crisis. Meer dan de helft van de professionals gaf dan ook aan behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning, vooral bij het omgaan met de balans tussen privé en werk en het omgaan met communicatie technologie.