NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

18-08-2020

Suïcidaliteit bij mensen met autisme zonder verstandelijke beperking

Suïcidaliteit bij mensen met autisme zonder verstandelijke beperking

Het risico op zelfdoding is bij vrouwen met autisme ruim 13 keer hoger dan bij andere vrouwen, zo blijkt uit onderzoek van Annelies Spek, klinisch psycholoog bij het Autisme Expertisecentrum. 14 % van de vrouwen met autisme doet één of meer suïcidepogingen. Dit geldt voor 20 % van de vrouwen met autisme én ADHD. Pestervaringen in het verleden lijken een rol te spelen bij de suïcidewens. Goede pestprogramma’s op scholen en praktische ondersteuning in de thuissituatie zijn van groot belang om de kans op suïcide bij deze groep te verkleinen.

Samenvatting

  • Bij mensen met een autismespectrumstoornissen (ASS) is vaak sprake van suïcidaliteit.
  • Deze verhoogde kwetsbaarheid is gerelateerd aan autisme-specifieke factoren, zoals pestervaringen, rumineren en een verstoorde emotieregulatie, maar ook aan comorbiditeit, zoals depressie, ADHD en verslaving.
  • Suïcidaliteit komt vaker voor bij vrouwen met een ASS, mogelijk doordat zij meer neigen tot camouflage- en compensatiegedrag.
  • Bij mensen met een ASS beschermen sociale steun en het gevoel van acceptatie niet tegen suïcidale ideaties; praktische hulp, zoals het overnemen van huishoudelijke taken in geval van ziekte, is wel een beschermende factor.
  • Hulpverleners moeten voldoende oog hebben voor suïcidaliteit bij mensen met een ASS.
  • De behandeling moet gericht zijn op de lijdensdruk, zingeving, comorbiditeit, emotieregulatie, rumineren, praktische begeleiding, levensloopbegeleiding en pesten.

 

 
Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).