NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-08-2020

Astrid Nolet ook directeur van VKJP

Astrid Nolet ook directeur van VKJP

NVP-directeur Astrid Nolet is benoemd tot directeur van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP). Haar opdracht is om de continuïteit van verenigingsactiviteiten te borgen en de VKJP als kennisorganisatie beter uit de verf te laten komen. 

Nauwere samenwerking
Tijdens een overleg over nauwere samenwerking tussen NVP en VKJP kwam de mogelijkheid ter sprake om de VKJP enkele uren per week bij te staan met directietaken. 'Als directeur van de NVP weet ik wat er speelt en wat van belang is voor de VKJP , zegt Nolet. 'De VKJP staat voor het beschikbaar blijven van psychotherapie voor kinderen en jongeren. De moeilijkheden waar hulpverleners tegenaan lopen door de overheveling naar de gemeenten maakt dit soms extra gecompliceerd. Daarnaast streeft de VKJP ernaar dat de psychotherapie voor kinderen en jeugd op een goed niveau blijft en dat de kennis hierover verspreid wordt onder collega’s.'

Lees hier ook het bericht van de VKJP