NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-07-2020

Save the date! 9 april 2021 studiedag supervisoren

Save the date! 9 april 2021 studiedag supervisoren

De eerder aangekondigde NVP-studiedag voor supervisoren psychotherapie op 30 oktober 2020 wordt in verband met de coronamaatregelen verplaatst naar vrijdag 9 april 2021. Informatie over het definitieve programma, de vorm, de locatie (waarschijnlijk Utrecht), kosten en aanmelding volgt in november 2020.

Herregistratie als NVP-supervisor
Deelnemers aan deze studiedag voldoen aan de herregistratie-eisen m.b.t. deskundigheidsbevordering als NVP-supervisor. Als u door het verzetten van deze studiedag niet binnen de voor u geldende termijn kunt voldoen aan de vereisten, dan kunt u uitstel krijgen. Neemt u in dat geval even vooraf contact met ons op. Uw volgende periode van 5 jaar wordt dan naar rato enkele maanden korter.

De studiedag
De studiedag zal uiteraard coronaproof zijn. We zoeken naar een vorm waarbij we interactief kunnen werken, zoals u dat van ons gewend bent. Bij noodgedwongen beperkingen in deelname zullen we streven naar de mogelijkheid om (ook) online deel te nemen. 

Voor wie

  • NVP-supervisoren;
  • Supervisoren van specialistische psychotherapieverenigingen;
  • Supervisoren van registers voor specifieke behandelmethodieken.

Programma
We zullen de competenties zoals geformuleerd in het competentieprofiel supervisoren NVP tegen het licht houden van actuele ontwikkelingen. Daarbij schenken we ook aandacht aan digitalisering in de supervisie en de valkuilen daarbij. Wat zijn onze ervaringen in deze woelige tijden? We hebben een mooi programma met de volgende thema’s (onder voorbehoud):

  • online supervisie;
  • supervisie als proces;
  • omgaan met het spanningsveld veilige leeromgeving versus toetsing;
  • parallelprocessen in supervisie en therapeutische relatie;
  • de lerende supervisor;
  • supervisie en beroepsethiek;
  • het omgaan met de complexiteit van de verschillende opleidersrollen.
Klik hier voor meer informatie over het Register Supervisoren Psychotherapie.