NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-07-2020

Uitkomsten NVP-ledenonderzoek

Uitkomsten NVP-ledenonderzoek

In juni heeft de NVP een enquête gehouden onder haar leden. We kregen een goede respons van 24%. Heel hartelijk dank aan alle leden die de moeite namen om te reageren! We delen graag enkele opvallende uitkomsten. De NVP heeft een trouwe achterban. De leden voelen zich thuis bij de vereniging en vinden dat de NVP zich hard maakt voor het vakgebied en haar leden goed informeert. De belangrijkste redenen om lid te worden van de NVP is de identiteit van de vereniging en dat we een beroepsvereniging en belangenbehartiger zijn.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten genoemd. Zo kunnen de belangenbehartiging en lobby van de vereniging volgens de respondenten wel beter en zichtbaarder. De toekomst zien de leden niet altijd rooskleurig: de ontwikkelingen rondom het beroepengebouw, de vergoeding van verzekeraars en wachtlijstproblematiek zijn punten van zorg.  

Trots
Maar liefst 70% van de respondenten zegt het lidmaatschap aan anderen te willen aanbevelen. Daar zijn we trots op! En met onze zomeractie nodigen we u daarom van harte uit dat ook te doen! Wij gebruiken de zomer om te kijken hoe we met de uitkomst van deze enquête onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. En uiteraard nemen we alle opmerkingen die gemaakt zijn in het onderzoek mee bij deze evaluatie.

Meer weten?
Lees hier samengevat de belangrijkste uitkomsten van de enquête