NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

02-07-2020

Aantal suïcides in 2019 gelijk gebleven

Aantal suïcides in 2019 gelijk gebleven

Op 1 juli zijn de cijfers over zelfdoding in 2019 bekend gemaakt door het CBS. Met 1.811 is het aantal zo goed als gelijk gebleven vergeleken met vorig jaar. Dagelijks overlijden nog steeds vijf mensen door zelfmoord, een veel te hoog aantal. Een brede maatschappelijke aanpak is nodig om zelfmoord te voorkomen, stelt 113 Zelfmoordpreventie.  

Mannen
In 2019 was er een toename in aantal overlijdens onder jongeren tot 20 jaar (67 ten opzichte van 51 in 2018). Maar de grootste groep die overlijdt door zelfmoord zijn mannen tussen de 40 en 70 jaar oud. Vooral bij mannen van middelbare leeftijd komt zelfmoord veel voor. Alertheid is juist nu belangrijk.

Coronacrisis
Door de coronacrisis zijn zij mogelijk nog kwetsbaarder geworden omdat risicofactoren zoals eenzaamheid, isolement en verlies van inkomsten zijn toegenomen. Sinds maart 2020 wordt het aantal zelfdodingen wekelijks geregistreerd door de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie.

Onderzoek
113 Zelfmoordpreventie stelt dat na elke suïcide onderzocht zou moeten worden wat de achtergrond is, zodat er steeds meer kennis is hoe zelfmoord voorkomen kan worden. Deze methode, psychologische autopsie, is toegepast door de wetenschappelijke onderzoeksgroep die suïcides onder tieners in 2017 onderzocht. Hieruit bleek dat preventie op scholen moet worden ingezet en dat bij complexe psychiatrische problemen het kind centraal moet staan.  

Training
13 Zelfmoordpreventie heeft een gratis online training ontwikkeld waarin elke Nederlander kan leren hoe je zo’n gesprek voert met iemand die mogelijk psychisch knel zit.