NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-06-2020

Verslag debat Tweede Kamer Jeugdzorg

Verslag debat Tweede Kamer Jeugdzorg

Minister De Jonge wil ondanks kritiek van een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer door met zijn plannen om regionale samenwerking wettelijk vast te leggen. In het debat zei hij dat geen sprake is van het terugdraaien van de decentralisatie, maar dat hij de beweging die met de Jeugdwet in gang is gezet wil afmaken. De wijziging past volgens hem bij de stelselverantwoordelijkheid van de rijksoverheid en is hard nodig voor de continuïteit van gespecialiseerde jeugdzorg.

Op dit moment kan de minister alleen individuele gemeente aanspreken, niet de regio. De gezamenlijke jeugdbranches pleitten in aanloop naar het Kamerdebat voor verplichte regionale en bovenregionale samenwerking. Zij vinden de plannen van de minister zelfs niet ver genoeg gaan.

Zowel de voorgenomen wetswijzigingen als het onderzoek naar de benodigde financiële middelen laten nog even op zich wachten, waardoor definitieve besluitvorming pas na de verkiezingen en onder een volgend kabinet te verwachten valt.

Verschillende Kamerleden vroegen ook aan de minister om de continuïteitsmaatregelen voor het sociaal domein vanwege corona te verlengen tot na 1 juli. Daar wilde de minister echter niet van weten. 

Er volgt nog voor het zomerreces een VAO (plenaire afronding van het debat), waarbij de Kamerleden moties kunnen indienen.

Bron en lees het hele verslag op: Jeugdzorg Nederland