NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

29-05-2020

Regeling continuïteitsbijdrage ggz gereed

Regeling continuïteitsbijdrage ggz gereed

Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. De ggz-sector is met een brief over de regeling geïnformeerd.

De regeling voor de ggz is een aangepaste versie van de reguliere continuïteitsbijdrage-regeling. De opzet daarvan is immers gebaseerd op een declaratiepatroon van consulten of kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Daarom is gewerkt aan een aangepaste regeling, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en voor de zorgaanbieders in de ggz is dat 85%.

Zodra duidelijk is vanaf wanneer de bijdrage aangevraagd kan worden, informeert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de betrokken branche- en beroepsorganisaties. 

Bron: ZN