NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-05-2020

Beroepenstructuur psychologische zorg

Beroepenstructuur psychologische zorg

In de afgelopen periode hebben verschillende partijen kunnen meedenken met het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’. Op 8 juni a.s. zal het eindresultaat worden aangeboden aan de partijen van het bestuurlijk akkoord. De NVP is erg tevreden over het eindresultaat .  

Achtergrond

In 2019 hebben de beroepsverenigingen NVP, NIP, NVGzP, NVO samen het initiatief genomen om, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg in 2030.

Het project moet voor cliënten en verwijzers duidelijker maken welke professional welke deskundigheid in huis heeft om er zo voor te zorgen dat cliënten sneller de juiste zorg krijgen. NVO heeft zich recent teruggetrokken waardoor het voorstel niet meer gaat over pedagogische zorg.

Artikel 14-beroep

De NVP zet zich er al lang voor in om van het beroep psychotherapeut een artikel-14 beroep te maken. In het voorstel van deze stuurgroep is dat gelukt. De ledenraad heeft het rapport onder embargo gezien en groen licht gegeven. Hoewel het eindresultaat helder is, vergt de weg ernaar toe nog veel uitwerking en overleg. Ten aanzien van de overgangsregelingen bijvoorbeeld. De NVP houdt rekening met alle psychotherapeuten en zal opkomen voor hun belangen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!