NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-05-2020

NVP ondersteunt brief LVVP vrije artsenkeuze

NVP ondersteunt brief LVVP vrije artsenkeuze

Het ministerie van VWS bereidt een wetsvoorstel voor waarmee het recht op de vrije artsenkeuze (artikel 13 Zorgverzekeringswet) opnieuw ter discussie wordt gesteld. Er is een lijst naar de Tweede Kamer gegaan met wetgeving die nog voor het zomerreces behandeld moet worden. Dit betekent dat ook de voorgenomen wijziging van de zorgverzekeringswet met spoed behandeld wordt en dat het recht op vrije artsenkeuze mogelijk wordt ingeperkt. 

Ook de NVP vindt dat de vrije artsenkeuze een fundamenteel recht is en daarom ondersteunen we de brief die de LVVP heeft gestuurd aan staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis over het bevorderen van contractering.