NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-05-2020

Kamervragen over RVS-advies ‘De B van Bekwaam’

Kamervragen over RVS-advies ‘De B van Bekwaam’

Minister Van Rijn heeft vragen beantwoord over het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 'De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG'.

De Kamervragen van VVD, CDA en D66 gingen vooral over de langetermijnvisie op de Wet BIG die door de minister is toegezegd. De oorspronkelijke planning was om de Tweede Kamer hierover na de zomer te informeren, maar dit zal door de huidige omstandigheden niet haalbaar zijn.

Voor de toekomstvisie op de wet BIG is een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de diverse patiëntenorganisaties, brancheorganisaties en beroepsverenigingen. De FGzPt zit in de stuurgroep namens NVP, NVO, NIP en NVGzP.

In de Kamervragen kwam verder aan de orde het gebrek aan helderheid over de verschillende beroepen in de gezondheidszorg en het onderscheid ertussen. Daarbij verwees de minister naar het project Beroepenstructuur voor psychologen, waarin onduidelijkheden en knelpunten worden verkend vanuit het perspectief van cliënten, hun naasten en de professionals.

Hij gaf aan dit initiatief vanuit de beroepsgroepen zelf zeer toe te juichen. De NVP is samen met het NIP, de NVO en de NVGzP initiatiefnemer van dit project.

Meer informatie