NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-03-2020

Cruciale beroepen emotioneel het zwaarst

Cruciale beroepen emotioneel het zwaarst

Van alle beroepsgroepen zeggen psychologen, artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers het vaakst dat ze hun baan emotioneel veeleisend vinden. Ook agenten, brandweerlieden, leerkrachten en docenten noemen hun werk vaak emotioneel zwaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat onderzocht.

Het onderzoek, onder duizenden werknemers, is gedaan in 2018, dus ver voor de uitbraak van het coronavirus. Opvallend is wel dat de tien beroepsgroepen met de zwaarste emotionele belasting allemaal voorkomen op de lijst met beroepen die volgens de overheid cruciaal zijn om de samenleving op dit moment draaiende te houden.

"Die emotionele veeleisendheid komt ook sterk naar voren in wat je elke dag in het nieuws hoort, in al die gesprekken met deze mensen", zegt Tanja Traag van het CBS. "Als we het onderzoek vandaag over zouden doen, is het veilig om aan te nemen dat die belasting enorm zal zijn toegenomen."

Ruim de helft van de psychologen en sociologen geeft aan dat het werk veel van hen vergt, het meest van alle beroepsgroepen. Onder maatschappelijk werkers en gespecialiseerd verpleegkundigen is dat aandeel bijna net zo hoog.

Volgens de onderzoekers speelt de emotionele impact van het werk een rol bij gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Uit eerder onderzoek bleek al dat het verzuim het grootst is bij beroepsgroepen in de gezondheids- en welzijnszorg.

Behalve naar de emotionele belasting keken de onderzoekers ook naar de emotionele betrokkenheid bij het werk. Die wordt het grootst ervaren onder leraren, zowel in het basisonderwijs als in het voorgezet onderwijs en op het mbo.

Ook daarover denkt Tanja Traag van het CBS dat de corona-ontwikkelingen geen verandering in dat beeld veroorzaken. "Van leerkrachten hoor je nu hoe ze thuiszittende kinderen bezighouden met een dagplanning en via Skype of de telefoon een vinger aan de pols houden hoe het met ze gaat. Dat is wel een belangrijk signaal van een hoge mate van betrokkenheid als we het ze nu weer zouden vragen."

Bron: NOS