NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-03-2020

Oproep Akwa GGZ: enquête nieuwe generieke module Diagnostiek

Oproep Akwa GGZ: enquête nieuwe generieke module Diagnostiek

Akwa GGZ - Alliantie kwaliteit in de ggz - start met de ontwikkeling van een nieuwe generieke module Diagnostiek. Via een korte enquête inventariseert Akwa GGZ de knelpunten die patiënten en professionals nu ervaren bij diagnostiek, zowel wat betreft de inhoud als de organisatie van de zorg. U kunt de enquête via deze  link invullen tot 15 april.

De resultaten van deze enquête vormen belangrijke input voor de werkgroep van patiënten en professionals die de nieuwe module gaat ontwikkelen.