NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-03-2020

Zorgverzekeraars ondersteunen zorgaanbieders tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars ondersteunen zorgaanbieders tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars Nederland heeft met een brief alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten geinformeerd. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Op de NVP-website bundelen we zo veel mogelijk informatie specifiek voor onze leden. In dit dossier coronavirus verzamelen we informatie die nu voor u als psychotherapeut belangrijk is. Bijvoorbeeld over (online) behandelen, beroepsgeheim en wetenschappelijke artikelen over angst en quarantaine. In dit dossier vindt u adviezen en tips om de zorgcontinuïteit zoveel mogelijk te garanderen en tegelijkertijd aan de adviezen en richtlijnen te voldoen. Op het tablad via e-mail bereikbaar.