NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-03-2020

Opleidingsplaatsen aanvragen voor 1 april

Opleidingsplaatsen aanvragen voor 1 april

Praktijkopleidingsinstellingen die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerde opleidingsplaats voor de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, gz-psycholoog, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist ggz moeten vóór 1 april 2020 bij de opleidingsinstelling kenbaar te maken hoeveel instroomplaatsen willen aanvragen. Rond 1 mei verschijnt het eerste concept toewijzingsvoorstel.

Voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel maakt TOP- Opleidingsplaatsen gebruik van de aanmeldingen zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO Zuid, RINO Groep, RINO Amsterdam, RCSW, Opleidingsinstituut PPO, Cure & Care, Gerion en GGZ VS) bekend zijn. 

De praktijkopleidingsinstelling is ervoor verantwoordelijk dat de aanvragen correct worden doorgegeven. Houdt u er rekening mee dat het aantal instroomplaatsen dat voor de opleidingen wordt aangevraagd groter kan zijn dan het aantal gesubsidieerde instroomplaatsen dat VWS beschikbaar stelt.

Gegevens controleren 
Voor een goede verwerking van de aanvragen is het van belang dat de communicatie met de juiste contactpersonen binnen de praktijkinstellingen verloopt. Om praktijkopleidingsinstellingen inzage te geven in hun gegevens en hun aanvraag, heeft TOP Opleidingsplaatsen een portal ontwikkeld waarmee praktijkopleidingsinstellingen hun eigen gegevens kunnen bekijken. Iedere instelling heeft toegang tot de portal via één (hoofd)contactpersoon.
Mochten er voor uw instelling nog onjuistheden staan in de portal, dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Denk daarbij niet alleen aan contactpersonen maar ook aan naamswijzigingen en/of fusies.

In de portal staat binnenkort het historisch opleidingsvolume (HOV) vermeld over de afgelopen drie kalenderjaren. Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, is het HOV bepalend voor het toewijzingsvoorstel. Hiervoor maakt TOP Opleidingsplaatsen gebruik van gegevens zoals die per 1 maart 2020 zijn gerapporteerd door het Opleidingsregister van de FGzPt en de RSV. Daarnaast staat het aantal aangevraagde subsidieplaatsen vermeld en de daarna toegewezen plaatsen in de portal.

100 extra plaatsen gz-psycholoog toewijzing 2020
TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept definitief toewijzingsvoorstel voor de 100 extra plaatsen gz-psycholoog onlangs uitgestuurd en gepubliceerd op de website. Van de 110 aanvragen konden 96 gehonoreerd worden. De overige aanvragen voldeden niet aan de criteria. Uiterlijk 1 april verschijnt het definitief toewijzingsvoorstel en naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het betreffende verdeelplan publiceren.

Bereikbaarheid
TOP Opleidingsplaatsen heeft dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur spreekuur via 033-460 8951. Mailt u liever? Stuur uw bericht dan naar toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.