Wachtwoord vergeten

Ledenraadsleden gezocht

Ledenraadsleden gezocht 19-12-2019

Wilt u ook actief meedenken en beslissen over de plannen en het beleid van de NVP? Onze bevlogen ledenraad heeft plaats voor enkele nieuwe ledenraadsleden. Op de Dag van de Psychotherapie hebben enkele enthousiaste collega's zich al aangemeld als kandidaat.  

Taken 
De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en oefent toezicht uit op het verenigingsbestuur. Taken van de ledenraad zijn onder meer:

  • goedkeuren van het strategisch meejarenplan;
  • goedkeuren van het financieel jaarveslag;
  • de hoogte van de contributie;
  • de begroting; 
  • het benoemen van bestuursleden.

Als ledenraadslid zet u zich drie jaar in voor de vereniging. De vergaderingen vinden drie keer per jaar plaats in het centrum van Utrecht (gratis parkeren). Ledenraadsleden mogen gratis naar de Dag van de Psychotherapie en worden uitgenodigd voor de altijd goed gewaardeerde Informatie en Inspiratiebijeenkomst voor actieve leden op 13 maart. 

Samenstelling 
De ledenraad wordt samengesteld op basis van zogenaamde kieskringen om zo een representatieve afspiegeling te geven van het beroepenveld. De ledenraad van de NVP bestaat uit 20 leden. Er zijn leden die een bepaalde doelgroep (kinder- en jeugdpsychotherapie, volwassenen en ouderen) vertegenwoordigen en er zijn leden die een bepaalde werksituatie vertegenwoordigen (instelling, vrijgevestigd of aspirant). De raadsleden functioneren zonder last of ruggespraak. 

Aanmelden 
Als u zich verkiesbaar wilt stellen voor de ledenraad kunt u voor 31-12-2019 een korte motivatie en informatie over uw werksetting  sturen naar Astrid Nolet, directeur van de NVP: a.nolet@psychotherapie.nl. Maar ook als u eerst meer informatie wilt, bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om contact op te nemen! 

 



« Terug naar overzicht