NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-10-2019

Early detection and prevention of first symptoms of psychiatric disorders in adolescence‚Äč

Early detection and prevention of first symptoms of psychiatric disorders in adolescence‚Äč

Signalen van aanhoudende psychische problemen bij jongeren kunnen goed gevonden worden met een eenvoudige screening in de eerste klassen van de middelbare school. Deze aanhoudende problemen kunnen verminderd worden door een groepstraining die jongeren helpt om zelfvertrouwen en sociale identiteit op te bouwen. Psycholoog Saliha el Bouhaddani trekt deze conclusies uit haar promotieonderzoek.

Haar onderzoek bestond uit het volgen van ruim 1800 jongeren door Nederland over een periode van minimaal een jaar. In deze periode vulden jongeren tweemaal vragenlijsten in over psychische klachten, zelfvertrouwen, identiteit en sociale uitsluiting. Jongeren die in deze periode aanhoudende psychische problemen vertoonden, werd een groepstraining aangeboden. Psychotische ervaringen en eerdere traumatische ervaringen hebben een belangrijke signaalfunctie voor aanhoudende psychische problemen. Gebrek aan sociale aansluiting speelt een rol in de ontwikkeling van aanhoudende psychische problemen. Het aanbieden van een training gericht op versterken van identiteit, verminderen van een negatieve aandachtsbias, en aanleren van probleemoplossende vaardigheden, kan helpen bij het verminderen van deze aanhoudende problemen.

 De resultaten van haar onderzoek helpen bij zoektocht naar hoe ernstige psychische aandoeningen voorkomen kunnen worden en geven handvaten voor aanpak bij de eerste signalen van aanhoudende psychische problemen.

Over Saliha el Bouhaddani

El Bouhaddani werkt bij PsyQ Rotterdam-Zuid, als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog en vanaf januari 2020 als gz-psycholoog. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en behaalde de masters Klinische Psychologie (Universiteit Leiden) en Forensische Klinische Psychologie (Universiteit van Amsterdam).

Sinds 2010 werkt ze bij Parnassia Groep, bij onder andere Palier, i-psy en Parnassia. Haar promotieonderzoek is een samenwerkingsverband van de Parnassia Groep Academie, VUmc de Bascule en de Rijksuniversiteit Groningen.

El Bouhaddani promoveert aan de Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Early detection and prevention of first symptoms of psychiatric disorders in adolescence.

Bron: UMCG

Datum: 21 oktober 2019
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: dr. W.A. Veling en prof. dr. T. Doreleijers