NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-10-2019

Lancering website zorgprestatiemodel over nieuwe bekostiging GGZ

Lancering website zorgprestatiemodel over nieuwe bekostiging GGZ

Onlangs is een nieuwe website gelanceerd die informatie geeft over nieuwe, aanstaande bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ): www.zorgprestatiemodel.nl. In april van dit jaar heeft de NZa een advies uitgebracht aan het ministerie van VWS over de vormgeving van de bekostiging van de GGZ en FZ per 2022 ter vervanging van de huidige dbc’s. Dit advies kent de steun van alle betrokken partijen en vormde de start van het gezamenlijke ‘Programma Zorgpresentatiemodel’. De betrokken partijen (NZa, brancheorganisaties, verzekeraars en zorgaanbieders) geven het programma vorm.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. Brancheorganisaties, zorgverleners en overheid werken die hoofdlijnen in 2019 en 2020 samen verder uit in het Programma Zorgprestatiemodel. In 2021 wordt gekeken of alles voor iedereen goed werkt. 

Ontwikkelingen volgen
Het Programmateam, waar ZN deel van uitmaakt, is de spil van dit landelijke traject. Het Programmateam geeft uitvoering aan het programmaplan, door onder andere te sturen op basis van de integrale programmaplanning. Via de nieuwe informatieve website www.zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen rond het zorgprestatiemodel volgen. De site is vooralsnog vooral bedoeld voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland