Wachtwoord vergeten

Definitief akkoord nieuwe CAO GGZ 2019-2021

Definitief akkoord nieuwe CAO GGZ 2019-2021 22-08-2019

Nu alle cao-partijen ingestemd hebben met het onderhandelaarsakkoord is er formeel sprake van een nieuwe cao- ggz. De cao wordt voor algemeenverbindendverklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW. De nieuwe cao ggz ging in op 1 juni 2019 en loopt tot 1 december 2021.  Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen en de schaalsalarisbedragen als volgt aangepast: Per 1 oktober 2019 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. Per 1 augustus 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. Per 1 juni 2021 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,1%. In november 2021 ontvangt de werknemer die op 1 november 2021 in dienst is een eenmalige uitkering van maximaal € 500 bruto. Werknemers met een deeltijd dienstverband ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van het dienstverband.

De aankomende tijd worden de cao-teksten verder uitgewerkt en wordt de cao geactualiseerd.

Bron en lees meer: GGZ Nederland« Terug naar overzicht