Wachtwoord vergeten

Vergoedingsbijdragen voor medische vervolgopleidingen omhoog

Vergoedingsbijdragen voor medische vervolgopleidingen omhoog 22-08-2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz opgenomen. De beschikbaarheidbijdrage sluit volgens de zorgautoiriteit nu beter aan op de kosten van het opleiden.

Vanaf 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek. Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen:

  • psychotherapeut
  • gz-psycholoog
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog
  • psychiater in de ggz
  • klinisch geriater in de ggz
  • verpleegkundig specialist ggz.

In de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage voor de ggz-opleidingen is rekening gehouden met het verschil in kosten tussen kleinere en grotere instellingen.

 

 « Terug naar overzicht