NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

18-07-2019

Zorginstituut Nederland neemt dertig kwaliteitsstandaarden op in het Register

Zorginstituut Nederland neemt dertig kwaliteitsstandaarden op in het Register

Op dinsdag 16 juli 2019 heeft Zorginstituut Nederland officieel bekendgemaakt maar liefst 30 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg op te nemen in het Register. Een belangrijke mijlpaal omdat dit Register in Nederland geldt als dé centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. Akwa GGZ bood namens patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze kwaliteitsstandaarden in juni aan.

De module Psychotherapie
De module Psychotherapie is nog niet aangeboden aan het Register. Deze module doorloopt dit najaar nog de uitvoerbaarheidstoets (fase 2 van het ontwikkelproces), waarna er een implementatieplan bij wordt geschreven (fase 3). Daarna wordt de module Psychotherapie ook aangeboden aan het Register. 

De module Psychotherapie staat natuurlijk wel gewoon op GGZ Standaarden

Houvast voor patiënten en hun naasten

Kwaliteitsstandaarden beschrijven de juiste zorg voor mensen met bijvoorbeeld angststoornissen, autisme, depressie, en eetstoornissen. ‘Met elkaar hebben we in de standaarden afgesproken wat goede zorg is. Dit geeft patiënten en hun naasten houvast en daar zijn we heel blij mee’, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. ‘Patiënten willen zeker weten dat zij de juiste zorg krijgen. Dankzij zorgstandaarden weten patiënten, hun naasten en zorgprofessionals wat we met elkaar daadwerkelijk onder goede zorg verstaan.’

Samen voor goede ggz-zorg

Patiënten, naasten en zorgprofessionals hebben samen vastgesteld wat goede zorg is en dit verwoord in de verschillende kwaliteitsstandaarden. Dominique Vijverberg, directeur van Akwa GGZ: ‘In deze kwaliteitsstandaarden komen patiëntervaringen en wetenschappelijke kennis bij elkaar. De standaarden zijn samengesteld vanuit het perspectief van de patiënt. De dertig standaarden staan nu inclusief de implementatieplannen in het Register vermeld. Een mijlpaal die alleen haalbaar was dankzij de constructieve en intensieve samenwerking van alle betrokkenen in het ggz veld.’ 

Samen beslissen in de behandelkamer

Zorgprofessionals kunnen de ggz kwaliteitsstandaarden raadplegen via de website van GGZ Standaarden. Voor patiënten en hun naasten staan deze standaarden ‘vertaald’ op de website van thuisarts.nl. Dit is al jaren de best bezochte website in Nederland voor onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie voor patiënten. Zorgprofessionals zetten thuisarts.nl regelmatig in bij uitleg aan patiënten, om zo samen te beslissen welke zorg het beste bij diegene past.

1. Generieke module Arbeid als medicijn
Bekijk op: GGZStandaarden.nl

2. Generieke module Bijwerkingen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

3. Generieke module Comorbiditeit
Bekijk op: GGZStandaarden.nl

4. Generieke module Daginvulling en participatie
Bekijk op: GGZStandaarden.nl

5. Generieke module Destigmatisering
Bekijk op: thuisarts.nlGGZStandaarden.nl

6. Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

7. Generieke module eHealth
Bekijk op: GGZStandaarden.nl

8. Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

9. Generieke module Herstelondersteuning
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

10. Generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz (LGA)
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

11. Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

12. Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

13. Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

14. Generieke module Psychische klachten in de kindertijd
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

15. Generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB)
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

16. Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

17. Generieke module Stemmen horen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

18. Generieke module Vaktherapie
Bekijk op: vaktherapie.nl | GGZStandaarden.nl

19. Generieke module Vroege opsporing psychische klachten
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

20. Generieke module Zelfmanagement
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

21. Generieke module Ziekenhuispsychiatrie
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

22. Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines
Bekijk op: GGZStandaarden.nl

23. Zorgstandaard Aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out)
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

24. Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

25. Zorgstandaard Autisme
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

26. Zorgstandaard Bipolaire stoornissen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

27. Zorgstandaard Conversiestoornis
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

28. Zorgstandaard Depressieve stoornissen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

29. Zorgstandaard Eetstoornissen
Bekijk op: thuisarts.nl | GGZStandaarden.nl

30. Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)