Wachtwoord vergeten

Dwangprocedures in de ggz vaak onzorgvuldig

Dwangprocedures in de ggz vaak onzorgvuldig 06-06-2019

Uit het jaarverslag van Stichting Patiëntvertrouwenspersoon (pvp) blijkt dat dwangprocedures in de ggz vaak onzorgvuldig worden uitgevoerd. De stichting komt op voor de rechten van cliënten binnen de ggz en vormt een onderdeel van de keten van rechtsbescherming bij potentieel gedwongen zorg. Ggz-cliënten die zijn opgenomen in een ggz-instelling waar dwang mag worden toegepast, hebben het recht om ondersteunt te worden door een pvp.

Dwangtoepassingen
Bijna 60 procent van de vragen en klachten in 2018 kwam van cliënten die gedwongen zorg ondergingen. Volgens de stichting laat de zorgvuldigheid ten aanzien van de in de wet vastgelegde procedurele eisen rondom dwangtoepassingen te wensen over. Cliënten werden niet altijd op de juiste manier schriftelijk geïnformeerd over opgelegde beperkingen en er was weinig communicatie rondom besluiten tot dwangbehandeling en over de toepassen van middelen en maatregelen.

Bij klachten over een dwangbehandeling gaat het meestal over gedwongen medicatie. Omdat dwangbehandeling grote impact heeft op de cliënt, heeft de wetgever bepaald dat de cliënt hierover zorgvuldig moet worden geïnformeerd. Dit dient te gebeuren met goed onderbouwde argumenten en aan de hand van vaste procedures. Ggz-professionals lijken hier niet voldoende van op de hoogte te zijn, aldus de stichting. Medewerkers van instellingen zijn bovendien niet altijd op de hoogte van de rechten en procedures rond het verstrekken van een kopie dossier of inzage in het dossier.

Per 1 januari 2020 gaat de Wet Verplichte GGZ (Wvgg) in. De pvp krijgt er dan nieuwe wettelijke taken bij.

Bron en lees meer: Skipr

 

 « Terug naar overzicht