NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-05-2019

NZa: zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

NZa: zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderschrijven het advies over het zorgprestatiesmodel. De NZa adviseert om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als bekostigingsmodel voor de ggz en de fz.

De NZa heeft het advies aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Bron en lees meer: NZa