NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-05-2019

Open brief en oproep aan kabinet tekorten jeugdzorg en ggz

Open brief en oproep aan kabinet tekorten jeugdzorg en ggz

De Nederlandse gemeenten dreigen hun taken in de jeugdzorg aan het Rijk terug te geven, omdat het kabinet volgens hen te weinig geld beschikbaar stelt om die taken goed uit te voeren. Volgens vicevoorzitter Bruls van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen ze 490 miljoen euro extra van de regering.

"Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar ze recht op hebben", schrijft de VNG in een brief aan alle Nederlanders. "In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen."

Steun beroepsverenigingen
Kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, psychotherapeuten, psychologen,jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en kinderartsen ondersteunen het pleidooi van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor extra structurele investeringen in de jeugdhulp. Daarnaast zijn substantiële inhoudelijke aanpassingen nodig om goede, zinnige en passende jeugdhulp te blijven leveren.