Wachtwoord vergeten

Staatssecretaris neemt rapport 'Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie' in ontvangst

Staatssecretaris neemt rapport 'Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie' in ontvangst 25-04-2019

Op woensdag 24 april  heeft jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis ons rapport 'Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie' in ontvangst genomen. De wetenschapsraad van de NVP deed dit onderzoek naar de effectiviteit van systeemtherapie in opdracht van de NVRG. Het onderzoek is gebaseerd op systematische reviews en meta-analyses – meer dan 150 artikelen – over systeemtherapie uit de jaren 2012 tot 2017.

Met dit rapport wordt (opnieuw) aangetoond dat systeemtherapie evidence based is en voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het rapport laat duidelijk zien dat individuen – al dan niet belast met een psychische stoornis – hun directe omgeving en de maatschappij gebaat zijn bij een brede toegankelijkheid van systeemtherapie.

Het rapport werd aangeboden door NVRG- voorzitter Mirjam Hinfelaar en directeur Lisette Pondman.

Kamerbrief
Op 24 april was ook het Algemeen Overleg GGZ. Tijdens dit overleg vroeg Carla Dik-Faber, woordvoerder ggz van de ChristenUnie, de staatssecretaris naar zijn reactie op het rapport en wat hij gaat doen nu wederom de wetenschappelijke evidentie van systeemtherapie is aangetoond. De staatssecretaris gaf aan dat hij het rapport ontvangen had en liet het rapport aan de Kamerleden zien. Hij gaat het rapport analyseren en zal de Kamer voor de zomer informeren over de vervolgstappen.

Achtergrond van het onderzoek
Systeemtherapie heeft tot 2014 op de zogenaamde ‘Dynamische Lijst’ van Zorgverzekeraar Nederland gestaan, waardoor de therapie in principe in aanmerking kwam voor vergoeding uit het basispakket. In 2014 was dus al wetenschappelijk aangetoond dat systeemtherapie effectiever en kostenefficiënter is dan veel andere therapievormen. Echter, om onduidelijke redenen is systeemtherapie van de Dynamische Lijst geschrapt. Daarom besloten we opnieuw aan te tonen dat systeemtherapie evidence based is en voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

Lees hier het rapport« Terug naar overzicht