NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

12-03-2019

Voorlopig geen handhaving op niet vermelden BIG-nummer

Voorlopig geen handhaving op niet vermelden BIG-nummer

De Wet BIG wijzigt op een aantal onderdelen per 1 april 2019. Een van die aspecten is de verplichting voor BIG-geregistreerde zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal voorlopig niet handhaven op het niet zichtbaar vermelden van een BIG-nummer.

Op dit punt zal nog nader overleg plaatsvinden tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de betrokken veldpartijen. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de invoering. Uit het overleg volgt mogelijk een aanpassing op de wetgeving. Daarom heeft het ministerie van VWS de inspectie verzocht voorlopig nog niet te handhaven op het niet zichtbaar vermelden van het BIG-nummer.

Hoe het toezicht van de inspectie eruit gaat zien als de wetgeving wordt aangepast is nog niet precies bekend. Dat hangt af van die wetgeving.
In het algemeen geldt dat het toezicht van de inspectie incident- en risicogestuurd is. Dat betekent dat de inspectie daar is waar dingen verkeerd zijn gegaan en daar waar de grootste risico’s voor patiëntveiligheid zijn. Actieve opsporing op het niet vermelden van een BIG-nummer heeft daarom vooralsnog geen prioriteit.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Lees hier de Kamerbrief d.d. 08-03-2019 van minister Bruins over de verplichting om het BIG-nummer te vermelden

Nb n.a.v. van overleg laat Rijksoverheid op 23 maart in een nieuwsbericht weten:
Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie met elkaar in overleg getreden. Het gaat om ingewikkelde materie, daarom zal er vervolgoverleg plaatsvinden. Doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor implementatie