NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-03-2019

'Tarieven jeugd-ggz dekken de kosten niet'

'Tarieven jeugd-ggz dekken de kosten niet'

De tarieven die gemeenten bieden voor geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz) zijn niet kostendekkend. Dit leidt bij aanbieders van jeugd-ggz al tot financiële tekorten, zo blijkt een kostprijsonderzoek van bureau Berenschot. GGZ Nederland wil het onderzoek gebruiken om samen met gemeenten tot reëlere prijzen te komen.

Berenschot deed in de tweede helft van 2018 onderzoek bij 16 aanbieders van jeugd-ggz, waarbij werd gekeken naar de goedgekeurde jaarrekeningen van 2017. In omzet vertegenwoordigen de organisaties ongeveer de helft van alle jeugd-ggz die in Nederland wordt geboden. De zestien aanbieders bleken dat jaar al gemiddeld 3 procent verlies te hebben geleden op de jeugd-ggz.

Berenschot concludeert hieruit dat de tarieven voor jeugd-ggz de kosten niet dekken. Het bureau ziet dat veel gemeenten al sinds de transitie van jeugdzorg in 2015 worstelen met de kosten en de budgetten hiervoor.

Rechtszaken
GGZ Nederland is blij met het onderzoek en ziet hierin een bevestiging dat de huidige financiering van de jeugd-ggz leidt tot tekorten en indirect tot riskante situaties voor jeugdigen. De branchevereniging wijst erop dat er ook al een aantal rechtszaken is geweest tussen gemeenten en ggz-aanbieders waaruit bleek dat de tarieven te laag waren.

Berenschot heeft op basis van zijn kostprijsonderzoek een handreiking voor gemeenten geschreven aan de hand waarvan zij, rekening houdend met criteria die de rechter heeft gesteld, tot reëlere tarieven kunnen komen. GGZ Nederland hoopt gemeenten en zorgaanbieders dit zullen gebruiken.

Bron len lees meer: Skipr

Lees het rapport van Berenschot bij Zorgvisie