NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-02-2019

Vanaf 1 april: wettelijke verplichting vermelding BIG-nummer

Vanaf 1 april: wettelijke verplichting vermelding BIG-nummer

Door een wijziging in de wet BIG zijn alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor cliënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. En als BIG-geregistreerde zorgverlener bent u snel vindbaar en zonder dat u verward wordt met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.

Wat betekent dit?
U moet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 1 april uw BIG-nummer, of de BIG-nummers van uw medewerkers, makkelijk en snel kan vinden. Worden uw naam en beroep op dit moment nergens bekend gemaakt, dan bent u niet verplicht dit na 1 april wel te gaan doen. Wel moet u ervoor zorgen dat u het nummer beschikbaar heeft zodat u deze kunt verstrekken als er naar gevraagd wordt.

Waar moet het BIG-nummer vermeld worden?
U vermeldt het nummer op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken (indien van toepassing):

  • website(s) en andere digitale media;
  • briefpapier en e-mail ondertekening;
  • facturen;
  • op bordjes in wachtkamers van praktijken en instellingen.

Zo snel als mogelijk
De verplichting geldt vanaf 1 april. Het vermelden van het BIG-nummer op kleine websites, in de (automatische) e-mail ondertekening en op social media kan vaak eenvoudig en snel. Sommige aanpassingen vragen wellicht wat meer tijd. Zo kan het aanpassen van facturen en grotere websites met veel zorgverleners wat meer tijd in beslag nemen. Hiervoor geldt dat het zo snel als mogelijk geregeld moet worden. Voor deze zaken moet u een plan hebben om op de kortst mogelijke termijn na 1 april wel te voldoen aan de verplichting.

Waarom deze verplichting?
Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen en de wettelijk beschermde beroepstitel te voeren. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidzorg. Het komt echter regelmatig voor dat een zorgverlener moeilijk op naam is terug te vinden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij veel overeenkomende achternamen en/of voorletters al dan niet binnen hetzelfde beroep. Het BIG-nummer levert altijd direct de juiste uitkomst op.

Wie gaat controleren?
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht houden op de verplichting en kan een bestuurlijke boete opleggen.

Waar kunt u uw BIG-nummer vinden?
In ‘Mijn-BIG-register’ kunt u uw eigen registratie en uw BIG-nummer vinden. U heeft hiervoor uw DigiD of uw BIG-login (als u in het buitenland woont) nodig. Uw BIG-nummer staat ook in het besluit dat u ontvangen heeft na goedkeuring van uw aanvraag tot (her)registratie in het BIG-register.

Ook in uw voordeel
Het BIG-nummer is een openbaar gegeven dat alleen betrekking heeft op uw BIG-registratie. Een geboortedatum maakt het zoeken in het register ook makkelijker, maar deze is in de regel niet bekend bij cliënten. En dit is in het kader van uw privacy ook niet wenselijk. Daarnaast zorgt het zoeken op BIG-nummer ervoor dat u niet verward kunt worden met een zorgverlener met een overeenkomstige naam én onderscheidt u zich duidelijker van een ‘therapeut met een praktijk voor psychotherapie’ zonder BIG-registratie als psychotherapeut.
Communiceer daarom altijd duidelijk uw BIG-nummer, zodat u direct en zonder verwarring vindbaar bent in het BIG-register.