NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

19-02-2019

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2021 open voor mensen met psychische aandoeningen. De ministerraad stemde in met toezending van de wetswijziging aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden mensen met een psychische stoornis voor de toegang tot de Wlz niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Doordat in de indicatiestelling de psychische problematiek wordt meegenomen in de beoordeling door het CIZ, wordt er gekeken naar de mens als geheel.  

Het gaat naar verwachting om 10 duizend cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Toegang tot de Wlz betekent voor deze mensen dat ze voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Bij een combinatie van beperkingen, zoals autisme met licht verstandelijke beperking, wordt de mogelijkheid om passend zorgaanbod te vinden vergroot.

Bron en lees meer: Skipr