NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

22-01-2019

Vragenlijst doorontwikkeling ROM

Vragenlijst doorontwikkeling ROM

Akwa onderzoekt de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). In de eerste fase van het onderzoek wordt een inventarisatie gedaan van gebruikte en gewenste meetinstrumenten in de behandelkamer. Akwa ggz vraagt om de vragenlijst in te vullen waarin u instrumenten kunt aandragen en per instrument uw ervaring kunt aangeven.

De contactgegevens in de vragenlijst dienen om eventueel aanvullende vragen te kunnen stellen, deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over doorontwikkeling ROM en Akwa GGZ vindt u op de website.

  • Via deze link gaat u naar de vragenlijst.

Meer over ROM
In de ggz wordt ROM al een aantal jaren gebruikt. Afgelopen jaren was er veel kritiek over het gebruik van ROM.