NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-01-2019

Handreiking Suïcide en Media geeft handvatten voor preventie zelfdoding

Handreiking Suïcide en Media geeft handvatten voor preventie zelfdoding

Berichtgeving over suïcide hangt geregeld samen met een stijging in het aantal suïcides. Woordvoerders, journalisten en andere mediaprofessionals kunnen bijdragen aan het voorkomen van suïcides. Het Trimbos-instituut en 113Zelfmoordpreventie beschrijven in een handreiking voor mediaprofessionals hoe. De handreiking bevat een combinatie van praktische tips, met achtergrondinformatie over de relatie tussen berichtgeving over suïcide en zelfdodingsaantallen. De basis voor de handreiking is het onderzoek Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.

In de handreiking wordt beschreven hoe imitatiegedrag voorkomen kan worden en wat bijdraagt aan het zoeken en vinden van hulp. Maar ook welke informatie het stigma rondom suïcide vermindert. Ook is er aandacht voor het omgaan met reacties van publiek op berichtgeving over suïcide, en wat je kunt doen als je er mogelijk sprake is van een acute suïcidepoging.

Het doel van de handreiking is om mediaprofessionals bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides. De handreiking is gratis te downloaden.

De handreiking en het onderzoek zijn in opdracht van ZonMw, programma Suïcidepreventie, uitgevoerd.

Bron en lees meer: Trimbos