NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-01-2019

Vragenlijst implementatie kwaliteitsstandaarden

Vragenlijst implementatie kwaliteitsstandaarden

De komende maanden worden onder regie van Akwa GGZ implementatieplannen gemaakt voor de kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd in de database GGZ Standaarden. Daarin staat beschreven wat eventuele knelpunten (qua uitvoerbaarheid) zijn bij de implementatie en hoe we deze kunnen oplossen en binnen welke termijn. Deze plannen worden per 1 juni aangeboden bij het Register van het Zorginstituut Nederland.

We willen input voor deze plannen verzamelen. Daarvoor heeft Akwa GGZ op verzoek van betrokken partijen een online inventarisatie uitgezet, waarvoor we u willen uitnodigen om deze in te vullen.

In deze inventarisatie beantwoordt u 14 vragen over de mogelijke veranderingen die de implementatie van kwaliteitsstandaarden binnen uw organisatie met zich mee kunnen brengen.

Deze vragenlijst staat open tot en met 15 februari. De uitkomsten worden niet gepubliceerd; uw antwoorden blijven anoniem.

Vul hier de vragenlijst in