NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-01-2019

Lancering Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg

Lancering Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg

Dinsdag 15 januari is het nieuwe kwaliteitsinstituut Akwa van start gegaan, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie Akwa GGZ wil het veld ondersteunen om de kwaliteit van zorg in de ggz continu te verbeteren. Dat gebeurt door met de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook wil Akwa GGZ zorgen voor een zorgvuldige informatie-uitwisseling over de opbrengsten hiervan, zodat partijen in de ggz echt van elkaar kunnen leren.

Een van de ambities is om organisaties, netwerken en professionals te ondersteunen bij het creëren van een ‘lerende organisatie’. Akwa GGZ, voortgekomen uit de bundeling van drie organisaties waaronder de Stichting Benchmark GGZ die Rom-data verzamelde.

Lees hier meer over Akwa