NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-01-2019

Blokhuis: beeld wachttijden ggz verbeterd

Blokhuis: beeld wachttijden ggz verbeterd

Minister Blokhuis (VWS) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwste cijfers van de NZa een gunstiger beeld over de wachttijden in de ggz laten zien dan de periode daarvoor. Voor alle diganosegroepen geldt dat ze te lang op een intake moeten wachten. Vervolgens kunnen mensen die basis-ggz nodig hebben, wel op tijd aan hun behandeling beginnen. Dat geldt ook in de specialistische ggz, op drie hoofddiagnosegroepen na.

Met name voor aandachtsstoornissen, autisme en persoonlijkheidsstoornissen zijn de wachttijden lang. de NZa geeft aan dat het zich bij de aanlevering van de wachttijden geconcentreerd heeft op de instellingen, omdat die het overgrote deel van de ggz-zorg leveren. De NZa verlegt de komende periode haar focus naar de vrijgevestigden. Lees hier het bericht van de NZa

Eerste rapportage op basis van Vektis
De NZA heeft voor het eerst verzamelde gegevens van bureau Vektis kunnen gebruiken. Dat zijn gegevens over wachttijden die alle ggz-aanbieders op dezelfde manier aanleveren aan bureau Vektis. Bij eerdere rapportages was deze informatie nog niet beschikbaar. Zodoende zijn ze niet helemaal te vergelijken met de eerdere rapportages. In de rapportage van juli 2018 was sprake van een overschrijding van de treeknormen voor 7 diagnosehoofdgroepen (nu 3). De volgende rapportage wordt zomer 2019 verwacht.

Bron en lees meer: Rijksoverheid

Download hier de Kamerbrief en de Informatiekaart die 21 december aan de Tweede Kamer verzonden.