NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-12-2024 NVP ACADEMY

Polarisatie in de spreekkamer. Dag van de Psychotherapie 2024

In psychotherapie werken we aan verandering. Psychotherapeuten luisteren en tonen begrip. Samen met de cliënt streven we, waar mogelijk, naar consensus en het verdragen van ambivalenties. Van oudsher koesteren we ‘neutraliteit’. Maar wat als de grenzen hiervan zijn bereikt? Wat als een bijtende waarheid niet langer een midden verdraagt? Op deze Dag van de Psychotherapie staan we stil bij het gepolariseerde krachtenveld waarbinnen we dagelijks ons werk vormgeven.

Tegenstellingen

Tegenpolen zijn van alle tijden. In het groot en in het klein, ver van ons bed of juist heel dichtbij. Ze trekken elkaar aan en dagen elkaar uit. Ze kunnen de basis zijn voor verbondenheid maar ook voor escalaties en conflicten. Wat kunnen we doen als ze dreigen te ontaarden in louter haat en nijd? Of als wij zelf dreigen te verdrinken in onmacht en onbegrip? Hoe gaan we in de spreekkamer om met grote maatschappelijke verschillen? Hoe handelen we bij schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen bij onze cliënt, of binnen diens systeem? Hoe hanteren we polariteiten binnen de therapeutische relatie? En wat doen we met controverses binnen ons eigen vakgebied?

Drie hoofdsprekers

In de eerste lezing (voertaal: Engels) neemt Mark Solms ons vanuit een neurobiologisch en psychodynamisch perspectief mee in de menselijke dynamiek van het polariseren. Daarop voortbordurend geeft Annebel de Hoogh inzicht in de rol en betekenis van leiderschap: waarom geven we narcistische leiders zo vaak een podium? In de derde keynote staat Joost Hutsebaut stil bij ontstane polariteiten binnen ons eigen vakgebied. Hoe verhouden de (hoog) specialistische technieken zich tot basale generalistische uitgangspunten van de psychotherapie?

Vijf parallelsessies over extreme zaken

Na de lunch zijn er parallelsessies over relevante onderwerpen die in de spreekkamer kunnen leiden tot praktische dilemma’s en heftige polemieken tussen behandelaar en cliënt, of tussen therapeuten onderling. Er zijn vijf sessies: 

  • De verheerlijking van rancune. Over de perverse politieke stijl en de splijting in en tussen mensen - Wouter Gomperts
  • Met daders en slachtoffers aan tafel, relatietherapie bij huiselijk geweld - Hester Mobach
  • Het autonomiemodel en de suïcidale patiënt: doodlopend spoor? - Bert van Luyn
  • Als je niet voor mij bent, dan ben je tegen; soevereiniteit in de spreekkamer - Bram Sizoo
  • Vreemdheid, Polarisatie en Waardigheid - Maggie Eybrechts

 

Cabaret

We sluiten de dag af met een half uur ‘psychiatrisch cabaret’ van Marjolijn van Kooten. Zwarte humor om van te smullen: over tegenstellingen gesproken.