NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-10-2024

Psychoanalyse voor de praktijk! Tegenoverdracht en Containment

In elk therapeutisch contact doen zich fenomenen en problemen voor waarbij psychoanalytische inzichten behulpzaam kunnen zijn. Ook wanneer u niet primair vanuit een psychoanalytische invalshoek werkt, is het zinvol wanneer u bepaalde dynamiek gemakkelijker kunt herkennen en verkennen, zodat u de behandelrelatie kunt bijsturen. Met name wanneer persoonlijkheidsproblematiek (mede) een rol speelt, is dit een belangrijke factor voor het succes van de behandeling. 

Het Psychoanalytisch Centrum West organiseert zes cursussen. Thema's per avond:

 • 3 september: Overdracht
 • 17 september: Splitsen, Projectie, Projectieve identificatie
 • 1 oktober: Tegenoverdracht en Containment
 • 15 oktober: Enactment
 • 5 november: Onbewuste fantasie en droomdenken
 • 9 november: Negatieve therapeutische reactie

1 oktober: Tegenoverdracht en Containment.
Tegenoverdracht zijn alle gevoelens die door de cliënt in de therapeut worden opgeroepen. Idealiter
merkt de behandelaar dat zijn gevoelens als iets te maken hebben met de cliënt en maakt daarvan
gebruik om de cliënt beter te begrijpen. Containment is de capaciteit om tijdelijk onbewuste gevoelens te verdragen, die door de ander nog niet geverbaliseerd en daardoor alleen geprojecteerd kunnen worden. De projecties krijgen woorden en betekenis en worden gemodificeerd terug gegeven, een therapeutische kerntaak. De oorspronkelijke gevoelens kunnen door het containment alsnog worden verwerkt en innerlijk geïntegreerd. Daarnaast ontwikkelt door dit proces ook het zelfcontainend vermogen van de cliënt. Containment is niet hetzelfde als emotieregulatie; bij containment is er meer aandacht voor het verteerbaar maken van een ervaring door er betekenis aan te geven. Zowel bij tegenoverdracht als bij containment is van belang dat de therapeut zichzelf voldoende tijd gunt om te gaan begrijpen, waarover het gaat en niet voortijdig ingrijpt of de projecties a.h.w.
terugduwt, waardoor de kans op verdieping van het contact en van het inzicht afneemt. In de les zullen we aan de hand van casuïstiek verkennen, wanneer er mogelijk sprake is van voortijdig interveniëren.
 

Informatie

 • PAC West
 • De cursusavonden zijn bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die daarvoor in opleiding zijn
 • Docent: Famke Kwee, psychotherapeut en psychoanalytica, opleider en leeranalytica bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV).
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
 • Inschrijving via secr@pacwest.nl
 • Accreditatie: is toegekend voor NVP, NVvP en FGzPt