NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-04-2024 NVP ACADEMY

NVP-studiedag supervisoren psychotherapie

De GGZ verandert, binnenkort ziet de BIG-beroepen beroepenstructuur voor de psychologische beroepen er anders uit en ook de opleidingen veranderen. Daarnaast zijn er nieuwe psychotherapeutische methoden en nieuwe technologieën zoals online supervisie. Hoe blijven wij supervisoren onszelf ontwikkelen in deze veranderende context? En hoe blijft supervisie 'rijk'? 

De identiteit van de supervisor psychotherapie wordt mede vormgegeven door deze veranderende context. Wat is en wordt de rol van de supervisor psychotherapie en supervisie in deze veranderende context? En waar wil je als supervisor staan op het continuüm van reflectieve of exploratieve supervisie en methodische supervisie? Wat is je identiteit als supervisor? Hoe blijven wij supervisoren onszelf ontwikkelen? En hoe blijft supervisie rijk? Daar gaan we het over hebben op deze NVP- studiedag op 4 april. 

Aan het eind van deze studiedag ben je helemaal op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en perspectieven die voor jou als supervisor van belang zijn en heeft het uitwisselen van ervaringen bijgedragen aan de door jouw gewenste identiteit als supervisor!

Met deelname aan deze studiedag voldoet u in één keer aan de vereiste periodieke deskundigheidsbevordering in het kader van de herregistratie als NVP-supervisor.