NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-06-2023

Congres Behandeling van suïcidaal gedrag

Meer en meer komt het gesprek op gang dat gaat over het spanningsveld tussen suïcidepreventie en hulp bij zelfdoding. Wanneer moet je iemand weerhouden van zelfdoding? En wanneer is het tijd om iemand los te laten?

40% van de suïcides was ten tijde van overlijden in zorg bij een GGZ-instelling

Voor hulpverleners is de behandeling van cliënten die suïcidale gedachten en gevoelens hebben niet altijd eenvoudig. Er hangt nogal wat van af en het brengt veel zorgen voor de behandelaar met zich mee. Hoe begeleid en behandel je specifieke hoogrisico groepen, zoals mannen tussen de 50 en 70 jaar, jongeren en lhbtiq+ zo goed mogelijk? Wat kun je als behandelaar doen / niet doen en wat ligt buiten je verantwoordelijkheid?

Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag

Dit congres gaat onder andere ook in op hoe je een veiligheidsplan kunt integreren in de praktijk en geeft je praktische handvatten om een risicotaxatie te maken. Op deze manier kunnen behandelaren worden ondersteund bij deze complexe problematiek. Wat er aan theorie geboden wordt, wordt onmiddellijk vertaald in praktische interventies in de dagelijkse praktijk.