NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-10-2022 NVP ACADEMY

Workshop Het integratief leermodel: hulpmiddel om richting te geven aan een supervisiegesprek

De supervisant heeft niet altijd een gerichte leervraag en start dan met anekdotisch te vertellen over de casuïstiek. En als supervisor ben je geneigd om met eigen associaties en suggesties op deze inbreng te reageren.  

In de workshop wordt het zogenoemde Integratief leermodel voor supervisie geïntroduceerd. Dit model kan helpen om de structuur van een supervisiezitting te ordenen. In het model worden Leerdomeinen en Leerinterventies onderscheiden. Door deze op elkaar af te stemmen kan er meer structuur en veiligheid in het supervisiegesprek ontstaan. Verder wordt een gespreksformat gepresenteerd voor de opbouw van een supervisiegesprek.

Na een korte inleiding door docent Niek Perquin wordt het model én het gespreksformat gedemonstreerd in de vorm van een plenair rollenspel. 
Daarna oefenen we in subgroepen met het toepassen van het model bij het inbrengen van een (ethisch) probleem in supervisie. Zowel de supervisor als de supervisant krijgen zo de kans om te ervaren wat het model en het gespreksformat kan opleveren voor het leerproces in supervisie.

Drie workshops
Omdat onze online studiedag voor supervisoren vorig jaar al snel volgeboekt was, bieden we u nu de kans drie workshops alsnog te volgen! Op veler verzoek zullen Pieter Dingemanse, Quin van Dam en Niek Perquin hun workshop online herhalen. 

U kunt zich hier voor 1 of meerdere van onderstaande workshops aanmelden.

De workshops

  • Workshop 1: Opleiden en de spanning tussen superviseren en beoordelen - Pieter Dingemanse (15 juni van 19.00 tot 21.00)
  • Workshop 2: Stagnaties in de supervisie – Quin van Dam (21 september van 19.00 tot 21.00)
  • Workshop 3: Het integratief leermodel: hulpmiddel om richting te geven aan een supervisiegesprek - Niek Perquin (13 oktober van 19.00 tot 21.00)

Meer informatie 

  • U leest hier meer informatie over de inhoud van de workshops
  • Of kijk hier voor meer informatie over de sprekers.
  • Doelgroep: NVP-supervisoren, supervisoren van specialistische psychotherapieverenigingen, supervisoren van registers voor specifieke behandelmethodieken en andere geïnteresseerden.