NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-01-2024

Openbare internetconsultatie aanpassing Wet BIG

Openbare internetconsultatie aanpassing Wet BIG

Op 29 januari heeft het ministerie van VWS de openbare internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel, gericht op de aanpassing van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) voor de nieuwe beroepenstructuur. 

Deze internetconsultatie over het wetsvoorstel is een cruciale eerste stap in het proces om de Wet BIG te wijzigen om de nieuwe beroepenstructuur te realiseren.

De tekst van dit wetsvoorstel is opgesteld door VWS. We hebben geconstateerd dat deze niet helemaal overeenstemt met het voorstel van de beroepsverenigingen. De NVP en het NIP zullen daarom ook zelf gaan reageren.

De wetswijziging houdt het volgende in:

  • omzetting van de titel gezondheidszorgpsycholoog in gezondheidszorgpsycholoog-generalist;
  • beschrijving van het deskundigheidsgebied van de gezondheidszorgpsycholoog-generalist;
  • automatische omzetting van de huidige gz-psychologen naar het nieuwe artikel 3 register voor gz-psychologen-generalist;
  • opheffing van het basisberoep psychotherapeut artikel 3 Wet BIG per 1 januari 2031, omdat dat opgaat in het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut.