NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-09-2023

Laatste plaatsen cursus Ontwikkelingsprofiel als referentiekader

Er zijn nog maar een paar plekjes vrij voor de driedaagse (online) cursus van Theo Ingenhoven, Quin van Dam en Laura van Riel.

U leert hoe het Ontwikkelingsprofiel (OP) is opgebouwd, hoe u het in de praktijk kunt gebruiken en hoe u de resultaten implementeert in het behandelcontact. Ook gaan we in op het gebruik van de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV) en bespreken we de plaatsbepaling van het OP binnen de (persoonlijkheids)diagnostiek en de resultaten van de wetenschappelijke validering.

Met het ontwikkelingsprofiel (OP) kun je ernstige tekorten in het psychosociaal functioneren van een cliënt voorafgaand aan de behandeling opsporen. Maar met OP breng je ook iemands gezonde capaciteiten en de nog onbenutte mogelijkheden in beeld.

Op deze manier kun je een betere inschatting maken van iemands sterke en zwakke aspecten van het persoonlijkheidsfunctioneren. Hiermee krijgt het diagnostisch proces meer reliëf en diepgang en kan een passend behandelaanbod worden gekozen.