NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-08-2023

Vacature: voorzitter College FGzPt

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) zoekt per 1 december 2023 een onafhankelijk voorzitter voor het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP).

Het CSGP is onder andere verantwoordelijk voor de regelgeving met betrekking tot opleiding en (her)registratie van specialisten. Daarnaast geeft het College namens het veld een invulling aan de opleidingseisen voor de basisberoepen. De verwachte tijdsinvestering van de functie bedraagt ca. 8 tot 12 uur per maand. 

Het voorzitterschap
Als voorzitter ben je het gezicht van het College, leid je de vergaderingen en besluitvormingsprocessen in goede banen en draag je met de secretaris van het College zorg voor een adequate uitvoering van de besluiten. Hierbij zorg je voor de verbinding tussen de leden van het College, maar vanzelfsprekend ook voor de verbinding met belanghebbende partijen. Daarom heb jij als kwaliteiten: 

  • Je hebt een reflecterend vermogen en een onafhankelijke, constructief-kritische houding, gericht op resultaat.
  • Je bent gericht op de relatie en bent een teamspeler.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt oog voor de context waarin het College opereert. 
  • Je bent bij voorkeur een BIG-geregistreerd professional.

Goed om te weten: Kennis van de opleidingen wordt gewaardeerd. Kandidaten hebben echter geen aanstelling als hoofdopleider bij een opleidingsinstelling en vervullen geen functies die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan, zoals bijvoorbeeld bestuurslidmaatschap van een beroeps- of branchevereniging.  

Kernwoorden zijn: Veld in beweging, koers houden, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen.

Een uitgebreide profielschets vind je hier. Meer informatie over het CSGP vind je hier.

Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 14 september 2023 naar secretariaat@fgzpt.nl o.v.v. Vacature voorzitter CSGP. Vragen over de vacature? Neem dan contact op met Mark Eujen via mark.eujen@fgzpt.nl

Belangrijke data:
Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de middag van 25 september.