NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-01-2022

Eerste nummer Tijdschrift voor Psychotherapie 2022

Eerste nummer Tijdschrift voor Psychotherapie 2022

In het eerste nummer van TvP 2022 onder andere aandacht voor de schaduwkant van psychotherapie. Daarnaast een artikel over modulair psychodynamisch therapieaanbod voor pleegkinderen met complex trauma en verslag van een onderzoek naar de effecten van een blended-caremodule bij zelfbeschadigend gedrag.

Het nummer start met een in memoriam van de op 1 november 2021 overleden Aaron Beck.

Nummer 1 van het Tijdschrift voor Psychotherapie staat nu online.
Lees het nu!

Inhoud Tijdschrift voor Psychotherapie 2022-1