NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Klachtenregeling

Onze vrijgevestigde leden kunnen gebruikmaken van alle klachtenmogelijkheden van de NVP. Hiermee voldoen onze leden aan de verplichtingen die de wet stelt. 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) van kracht. Volgens deze wet is het verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te stellen om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De nieuwe wet verplicht daarnaast de aansluiting bij een geschillencommissie die naast klachten, ook claims kan afhandelen. 

Voor alle zelfstandig gevestigde professionals is het van belang dat zij, bijvoorbeeld via de website, aan cliënten kenbaar maken bij welke klachtenregeling zij zijn aangesloten.

De klachtenregeling is alleen van toepassing op gedragingen die als vrijgevestigd psychotherapeut zijn verricht. Werkzaamheden verricht in instellingsverband vallen niet onder de regeling. Deze instellingen dienen zelf in een regeling van klachten te voorzien en hebben in het algemeen een eigen klachtencommissie.

Onze klachtenregeling bestaat uit drie onderdelen (voor onderstaande links moet u zijn ingelogd op het ledennet)

  1. De klachtencommissie
  2. Een klachtenfunctionaris
  3. Aansluiting bij een geschillencommissie

Vragen?
Voor vragen over wetgeving, de Beroepscode voor Psychotherapeuten en klachtgerelateerde vragen kunnen leden en cliënten ook een beroep doen op Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker van de NVP. Zij is bereikbaar via 030 – 2510161.