Wachtwoord vergeten

Beroepscode

Vanaf 1 mei 2018 geldt voor alle psychotherapeuten een nieuwe Beroepscode voor psychotherapeuten. De nieuwe beroepscode is een actualisatie van de code uit 2007.

 

De beroepscode is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van iedere psychotherapeut. Onder beroepsmatig handelen wordt hier niet alleen verstaan het handelen in het kader van een professionele relatie in engere zin, maar elk optreden van de psychotherapeut in die hoedanigheid.

 

Aanpassingen
De actualisering van de beroepscode was noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de daarmee samenhangende jurisprudentie.

  • Bij de actualisering zijn de structuur en tekstonderdelen van de code uit 2007 als kader gebruikt en waar nodig zijn formuleringen aangepast en verhelderd.
  • Daarnaast zijn aanvullingen opgenomen op grond van relevante nieuwe wetgeving en (tucht)rechtspraak.
  • Tevens is het aantal bijlagen uitgebreid met zaken waarover relatief vaak klachten bij tuchtcolleges worden ingediend en waarover de NVP vaak vragen krijgt van leden. In de bijlagen staat beknopt en helder uiteengezet wat de relevante wetgeving voor de praktijk betekent, bijvoorbeeld bij onderwerpen als geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking, gezag bij minderjarigen en toestemmingsvereiste bij minderjarigen.

Commissie Beroepsethiek
De code is geactualiseerd door een subcommissie van de NVP-commissie Beroepsethiek

  • Leo de Nobel (voorzitter)
  • Elleke Berkvens
  • Henk Jan Dalewijk
  • Lidwien Geertjens.
  • Monique Buitenhuis (beleidsmedewerker NVP)

Meer informatie?
Heeft u een vraag over de beroepscode? Dan kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker NVP: m.buitenhuis@psychotherapie.nl, tel 030-251 01 61.

Lees hier de Beroepscode