Wachtwoord vergeten

Advies NVP ROM: vraag expliciet toestemming

Advies NVP ROM: vraag expliciet toestemming 23-10-2017

De NVP adviseert haar leden om nog geen ROM-gegevens aan te leveren zonder expliciete schriftelijke toestemming van de patiënt.

GGZ Nederland besluit tot het hervatten van het gebruik van ROM 'voor leren en verbeteren.' GGZ Nederland roept zorginstellingen op om via een omweg toch weer behandelgegevens te delen met een externe databank, Stichting Benchmark GGZ (SBG). Volgens de brancheorganisatie kan dit als SBG haar bevindingen alleen deelt met instellingen zelf, en niet langer met de zorgverzekeraars die haar financieren. Het is echter maar de vraag of dat zo is. Instellingen lopen het risico van boetes, tuchtrechtszaken en civiele zaken, die aangespannen zouden kunnen worden door patiënten.

De NVP ziet zeker het belang van ROM voor het monitoren van de behandeling maar raadt leden (net als de LVVP) dringend aan om expliciet toestemming te vragen aan patiënten voor het doorgeven van deze gegevens aan SBG.

Achtergrond
Sinds er deze zomer sprake was van problemen met privacywetgeving, ligt de aanlevering van ROM- gegevens stil. ROM-data vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Mensen moeten dus expliciet toestemming verlenen voor het doorgeven van hun gegevens. Stichting Benchmark GGZ, verzamelt ROM-data verzamelt en verwerkt die, om ‘transparantie te bieden over behandeluitkomsten’.

Instellingen en vrijgevestigde zorgaanbieders hebben zich per 2017 in de afspraken rond het kwaliteitstatuut verplicht om ROM-data aan SBG te leveren. Voor de vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters is de Stichting Vrijgevestigden Rommen (SVR) in het leven geroepen om de data-aanlevering aan SBG te regelen.

Het gebruik van ROM als benchmark kreeg veel kritiek. ROM is bedoeld als hulpmiddel om de behandelingen te evalueren en verbeteren maar zeker na het verschijnen van het rapport van de Rekenkamer liepen de gemoederen hoog op. De petitie Stop ROM werd de velen getekend. Lees hier meer

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Monique Buitenhuis.« Terug naar overzicht