Wachtwoord vergeten

Wim Trijsburgprijs voor junior-wetenschappers: aanmelden voor 1 juni

Wim Trijsburgprijs voor junior-wetenschappers: aanmelden voor 1 juni 04-03-2019

Om onderzoekers te stimuleren looft de NVP ook dit jaar weer de Wim Trijsburgprijs uit. Kent u een psychotherapeut of iemand die onderzoek heeft gedaan of doet naar werkzame factoren in de psychotherapie? Iemand die samenhang en integratie binnen de psychotherapie centraal stelt? Meld hem of haar dan voor 1 juni 2019 aan. Dit jaar wordt de prijs weer uitgereikt aan een junior-onderzoeker.

Om de twee jaar gaat de prijs naar iemand die zich (in Nederland) bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en psychotherapie, en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld. We richten ons afwisselend op junior-onderzoekers en senior-onderzoekers. De NVP looft de prijs dit jaar voor de vierde keer uit.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de Wim Trijsburgprijs moet iemand aan de volgende voorwaarden voldoen. De kandidaat:

  • brengt in het onderzoek verbinding aan tussen praktijk, theorie en wetenschap;
  • heeft zich de afgelopen 4 jaar beziggehouden met psychotherapeuti sch onderzoek of vernieuwende theorievorming;
  • levert met het onderzoek of de vernieuwde theorievorming, zowel kwantitatief als kwalitatief, een relevante bijdrage voor de psychotherapeutische praktijk;
  • nodigt uit naar verbreding van het vak psychotherapie;
  • heeft (de resultaten van het) onderzoek uitgedragen door presentati es en/of publicaties. Er dient in het Nederlands een arti kel te zijn gepubliceerd, naast buitenlandse publicaties;
  • is niet ouder dan 45 jaar.
Aanmelden
U kunt voor 1 juni 2019 iemand voordragen voor de prijs.

De winnaar van de juniorprijs ontvangt een glassculptuur en een geldbedrag te besteden aan een studiereis en/of internationaal congres. De prijs wordt 13 december uitgereikt tijdens de Dag van de Psychotherapie 2019.

Trijsburgjury
De Trijsburgjury is een onderdeel van de wetenschapsraad van de NVP. De jury bestaat uit:

  • dr. Anna Bartak
  • dr. Han Berghuis
  • dr. Theo Ingenhoven
  • dr. Rien Van

Wim Trijsburg (1948 – 2007†)
Wim Trijsburg was hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences (NIHES). Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoreti sche grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Wim was een enthousiasmerende wetenschapper en psychotherapeut bij wie ‘integratie’ centraal stond. Hij wist klinische praktijkervaring, theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden en diepgang te geven.



« Terug naar overzicht