Wachtwoord vergeten

Nieuwe NVP-voorzitter Kirsten Hauber

Nieuwe NVP-voorzitter Kirsten Hauber 23-11-2018

Met veel genoegen brengen wij u op de hoogte van de benoeming van Kirsten Hauber tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Zij is op 20 november benoemd door de ledenraad en neemt de voorzittershamer over van Nel Draijer.

Kirsten was als vice voorzitter al betrokken bij veel activiteiten en initiatieven van de NVP en heeft hierbij laten zien diplomatiek, strategisch en creatief te zijn. Zo stond zij aan de wieg van het Kwaliteitsregister Psychotherapie en het Register Leertherapeuten. Bij de tot standkoming van de Generieke Module Psychotherapie had Kirsten een bestuurlijke en leidende rol.

Kirsten Hauber is blij met haar benoeming: ‘Ik wil mij er als voorzitter van de vereniging voor inzetten dat kwalitatief goede psychotherapie beschikbaar is en blijft voor mensen die dat nodig hebben. De psychotherapeut is hard nodig, onder andere als deskundige in het behandelen van mensen met complexe (persoonlijkheids) problematiek. Psychotherapie werkt!”

Kirsten Hauber is werkzaam als psychotherapeut bij De Jutters en is manager zorg van behandelcentrum Persoonlijkheid en Trauma, waar zij ook haar promotieonderzoek uitvoert. In haar onderzoek richt zij zich op gehechtheid en persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten.« Terug naar overzicht