Wachtwoord vergeten

Register Supervisoren Psychotherapie

Het Register Supervisoren Psychotherapie is voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen en psychiaters en zij die voor deze beroepen in opleiding zijn, dé plek om een erkende supervisor psychotherapie te vinden. Inmiddels zijn er bijna 500 psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters met een registratie als NVP-supervisor. 

Documenten Register Supervisoren Psychotherapie 

Voor inschrijving in het supervisorenregister is lidmaatschap van de NVP niet verplicht. Veel NVP-supervisoren zijn ook supervisor van een specialistische psychotherapievereniging. Ook dit is geen vereiste.

Bent u al supervisor? 

Wilt u supervisor worden?

Wilt u leersupervisor worden?

Zoekt u een (leer) supervisor? 

Wilt u een cursus aanmelden? 

Wat is supervisie
Supervisie is de beroepsgericht persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door

a. het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en
b. de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan. Een supervisor is degene die de supervisie geeft.

Over het register Supervisoren Psychotherapie 

Met het Register Supervisoren Psychotherapie wil de NVP waarborgen dat de supervisoren die staan ingeschreven in het register, voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om op adequate wijze hun taak als supervisor psychotherapie te kunnen vervullen. NVP- supervisoren zijn formeel door de FGzPt erkend in het kader van de opleiding.