Wachtwoord vergeten

Cursussen

NVP-supervisor wordt u door het volgen van één van de geaccrediteerde supervisorencursussen. Dit kunnen cursussen zijn die door specialistische psychotherapieverenigingen worden gegeven, andere psychotherapieverenigingen, RINO´s of in company cursussen. Na afloop van de cursus krijgt u van de hoofdopleider van de cursus het ingevulde formulier ‘beoordeling deelname supervisorencursus’

Gekoppeld aan deze supervisiecursus geeft u een jaar supervisie onder supervisie (aan te tonen aan de hand van de verslaglegging). Tevens volgt u één jaar supervisie bij een leersupervisor, een supervisor met minimaal vijf jaar ervaring in het geven van supervisie aan geregistreerde of aspirant psychotherapeuten, klinisch psychologen of psychiaters.

Met supervisie onder supervisie kan worden begonnen indien er minimaal twee dagdelen van de cursus zijn gevolgd. Hiervoor gelden aparte criteria.  Er wordt hierbij een supervisiecontract opgesteld.

Bij afsluiting van de leersupervisie wordt een eindverklaring ingevuld en een eindverslag opgesteld.

Download hier het overzicht van geaccrediteerde supervisorencursussen